Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

penningmeester in Bergen op Zoom

Vacature voor onbepaalde tijd

print vacature

Beschrijving van de vacature

Taken bestaan onder andere uit het bijhouden van de financiële administratie, het met een financieel verslag voorbereiden van bestuursvergaderingen en het up-to-date houden van het ledenbestand in de centrale ledenadministratie Procurios.
Het gaat dan om:
• Contactpersoon voor de afdeling zijn op financieel gebied;
• Opstellen van de stand van zaken ten behoeve van de bestuursvergadering;
• Een digitaal kas/bankboek opzetten en beheren en het opstellen van de jaarstukken;
• Een jaarverslag per kalenderjaar aanleveren voor de Algemene Ledenvergadering (ALV);
• Het ontvangen en informeren van de kascontrole-commissie bij controle van de jaarstukken;
• Het verwerken van declaraties, betalingen en controle van budgetten en kleine kas van de diverse werkgroepen;
• Het aanvragen van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie en andere mogelijke fondswervingen;
• Het volgen van de centrale ledenadministratie in Procurios, machtigingen voor de contributie en afdracht;
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.

Wensen m.b.t. vrijwilliger:

Binnen de organisatie is het volgende profiel voor bestuursleden vastgesteld: - Een bestuurslid is betrokken bij de doelstelling van de afdeling en levert een actieve bijdrage aan de realisatie daarvan - Een bestuurslid is op hoofdlijnen bekend met de doelen, statuten, huishoudelijk reglement en historie van de afdeling - Een bestuurslid is op de hoogte van het actuele beleidsplan en jaarplan van de vereniging en kan dit binnen de vereniging uitdragen en verdedigen - Een bestuurslid is in staat om met de andere bestuursleden als team te werken en is bereid en in staat zo nodig taken van collega-bestuurders over te nemen - Een bestuurslid kan met vertrouwelijke gegevens omgaan - Een bestuurslid is bereid en in staat om met veranderingsprocessen om te gaan - Een bestuurslid beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden - Een bestuurslid houdt contact met een of meer (coördinatoren van) vrijwilligers binnen de vereniging - Van de vrijwilliger wordt verwacht dat deze lid wordt van de organisatie.

Gewenste vooropleiding: HAVO
Gewenst geslacht vrijwilliger: Geen voorkeur
Rijbewijs noodzakelijk: Nee
Eigen auto noodzakelijk: Nee
Leeftijdsgrens: Minimaal 18 jaar, maximaal 75 jaar

Aanvullende gegevens van organisatie en vacature

Beschrijving van organisatie: Lees...
Vergoedingen en verzekeringen:    Reiskostenvergoeding, WA verzekering
Begeleiding en ondersteuning: Begeleiding
Werkadres : Lobenpolder 7, 4617mp Bergen op Zoom
Begin- en einddatum : U kunt direct beginnen voor onbepaalde tijd
Werktijden : Tijdsbeslag is 1 à 2 dagdelen per week. Veel contacten vinden per email of telefoon plaats. Behoudens vergaderingen, die in overleg 1 x in de 6 weken zowel op avonden als overdag gepland kunnen worden is de werktijd geheel naar eigen inzicht in te delen.
Gewenste dag(en): geen specifieke dagen opgegeven
« Terug naar zoekresultaten