Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Wordt u vrijwilliger bij het Longpunt Bergen op Zoom? in Bergen op Zoom

Vacature voor onbepaalde tijd

print vacature

Beschrijving van de vacature

Samen met anderen van betekenis zijn, in uw eigen regio
Leven met een longziekte valt niet altijd mee. Als longpatiënten ontmoeten we elkaar, zijn samen actief en willen van elkaar leren in een ontspannen sfeer en een vertrouwde omgeving. Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Hiervoor werken we veel samen met ziekenhuizen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg, gemeenten e.d., maar ook met ander vrijwilligers en medewerkers van het Longfonds. Wilt u, samen met andere vrijwilligers in onze werkgroep, meehelpen om dit te organiseren?

Wensen m.b.t. vrijwilliger:

ROL VAN DE VRIJWILLIGER LONGPUNT ? U voelt zich verbonden met het longpatiënten en hun naasten ? U vindt het leuk om tijdens de longpuntbijeenkomsten de bezoekers welkom te heten, de presentielijst bij te houden, voor de koffie/thee te zorgen en/of zorgen dat het materiaal van het Longfonds compleet is. ? U vindt het leuk om activiteiten te organiseren en om samen te werken met andere vrijwilligers ? U wilt zich inzetten voor een goede sfeer binnen de werkgroep en bent iemand die afspraken nakomt ? U vindt het leuk om contacten te leggen en te onderhouden ? U bent 4-8 keer per jaar een middag beschikbaar als ons Longpunt haar bijeenkomst organiseert. Daarnaast vinden enkele keren per jaar werkgroep vergaderingen plaats. WAT BIEDEN WIJ? ? Leuk en voldoening gevend vrijwilligerswerk binnen de kaders van een concreet project ? Vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten zoals reiskosten ? Mogelijkheden voor training en scholing ? Gratis lidmaatschap van Longfonds ? Toegang tot informatie en voorzieningen van het Longfonds voor vrijwilligers ? Ondersteuning van de consulent ?

Gewenste vooropleiding: nvt
Gewenst geslacht vrijwilliger: Geen voorkeur
Rijbewijs noodzakelijk: Nee
Eigen auto noodzakelijk: Nee

Aanvullende gegevens van organisatie en vacature

Vergoedingen en verzekeringen:    Reiskostenvergoeding
Begeleiding en ondersteuning: Begeleiding,Inspraak,Deskundigheidsbevordering
Werkadres : Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom
Begin- en einddatum : U kunt direct beginnen voor onbepaalde tijd
Werktijden : Longpunt is altijd op een vaste dinsdagmiddag van de maand. Vergaderingen in overleg.
Totaal aantal vrijwilligers: 2
Gewenste dag(en):
  Ochtend Middag Avond
dinsdag - X -
« Terug naar zoekresultaten