Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

vertrouwens(contact) persoon VV Steenbergen in Steenbergen

Vacature voor onbepaalde tijd

print vacature

Beschrijving van de vacature


Functieprofiel
Vertrouwens(contact)persoon V.V Steenbergen

Doel van de functie
- De vertrouwens(contact)persoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

Plaats in de vereniging
- Het bestuur stelt de vertrouwens(contact)persoon aan en is zelf géén lid van het bestuur
- De vertrouwens(contact)persoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af.

Functie-inhoud
- De vertrouwens(contact)persoon werkt alleen samen met de collega-vertrouwens(contact)persoon binnen de vereniging.
- De vertrouwens(contact)persoon kan bij conflicten, al dan niet op verzoek van het bestuur, maar altijd met goedkeuring van beide conflictpartijen, optreden als intermediair tussen leden en kaderleden of tussen leden en kaderleden onderling.
- Hij of zij kan ook door een lid of groep leden gevraagd worden op te treden als bemiddelaar.
- De vertrouwens(contact)persoon treedt in alle situaties onpartijdig op. Daar waar de onpartijdigheid in het geding is zal de vertrouwens(contact)persoon de zaak doorverwijzen naar een andere vertrouwens(contact)persoon binnen de vereniging of naar instanties buiten de vereniging.
- Alle zaken worden vertrouwelijk behandeld. Ook alle informatie rondom de zaken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
- Alleen op verzoek van betrokkene worden derden in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats. Overleg tussen de vertrouwenspersonen over een situatie is mogelijk op initiatief van de vertrouwens(contact)persoon, op voorwaarde dat de betrokkene daarmee akkoord gaat.
- Op verzoek van de betrokkene kunnen derden direct of in een later stadium aan een vertrouwensgesprek deelnemen.
- De vertrouwens(contact)persoon brengt alleen op verzoek van betrokkene rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging. - De vertrouwens(contact)persoon kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in een cluborgaan of voorleggen aan het bestuur. Hierbij blijft de vertrouwelijke behandeling van de zaak voorop staan en zal de herleidbaarheid van de situatie grondig overwogen worden.
- De vertrouwenspersonen zullen actief met elkaar aan intervisie doen om de kwaliteit van het uitoefenen van de functie te verhogen. Zaken die aan de orde komen worden vertrouwelijk en anoniem behandeld.
- Vertrouwenspersonen stellen ieder jaar voor de ALV een korte rapportage op die in de ALV kan worden behandeld. Hierin zal geen inhoudelijke informatie over specifieke zaken worden gegeven.

Grenzen
- Daar waar de vertrouwens(contact)persoon vindt dat een zaak zijn/haar kennis en kunde te boven gaat, zullen zij in overleg met de betrokkene doorverwijzen naar een andere instantie. In eerste instantie zal gekeken worden naar mogelijkheden binnen de KNVB, daarna binnen het NOC*NSF en daarna naar overige mogelijkheden. Doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met en met goedkeuring van de betrokkene.

Tijdsbesteding
- Afhankelijk van de te behandelen zaken.
- Minimaal 3 keer per jaar intervisie
- Minimaal 1 keer per jaar vergadering ter voorbereiding op de ALV

Vergoedingen
- Een scholing die bij de functie hoort kan tot de mogelijkheden behoren. Dit zal altijd in onderling overleg plaatsvinden.
- Indien de vertrouwens(contact)persoon kosten moet maken voor het uitoefenen van zijn of haar functie, dan kunnen deze kosten gedeclareerd worden. Indien mogelijk zal de vertrouwens(contact)persoon het maken van de kosten vooraf overleggen met de penningmeester.

Kwalificaties
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
- Een goed luisterend oor
- Flexibele instelling en stressbestendig.

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen
https://nocnsf.nl
www.sportopleidingingen.nl

Wensen m.b.t. vrijwilliger:

Gewenste vooropleiding: nvt
Gewenst geslacht vrijwilliger: Geen voorkeur
Rijbewijs noodzakelijk: Nee
Eigen auto noodzakelijk: Nee
Leeftijdsgrens: Minimaal 21 jaar, maximaal 65 jaar

Aanvullende gegevens van organisatie en vacature

Werkadres : Seringenlaan 1, 4651 KS Steenbergen
Begin- en einddatum : U kunt direct beginnen voor onbepaalde tijd
Werktijden : zelf in te vullen
Gewenste dag(en): geen specifieke dagen opgegeven
« Terug naar zoekresultaten